Trang chủ

[section]

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” timer=”3000″ pause_hover=”false”]

[ux_image id=”2942″ image_size=”original”]

[ux_image id=”2943″ image_size=”original”]

[ux_image id=”2944″ image_size=”original”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”33″]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2873″ img_width=”80″ pos=”center”]

Thực đơn tiệc bàn

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2872″ img_width=”80″ pos=”center”]

Thực đơn tiệc buffet

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2874″ img_width=”80″ pos=”center”]

Thực đơn sự kiện

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”35″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-tai-nha/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC TẠI NHÀ

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”36″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-tai-co-quan/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC TẠI CƠ QUAN

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”39″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-sinh-nhat/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC SINH NHẬT

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”38″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-cuoi/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC CƯỚI

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”40″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-tan-gia/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC TÂN GIA

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”45″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/dat-tiec-buffet/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

TIỆC BUFFET

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”44″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/giao-mon-tan-nha/” text_pos=”middle” text_size=”large”]

GIAO MÓN TẬN NHÀ

Chi tiết →

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”2946″ image_size=”original” link=”https://dattiec247.com/” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”33″]

Bài viết

[divider align=”center” width=”100px” margin=”1.5em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” posts=”6″ orderby=”rand” title_style=”uppercase” show_date=”false” comments=”false” image_height=”56.25%” image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/section]
[section padding=”50px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial image=”55″ pos=”center” name=”Chị Yến” company=”Công ty Đại Việt”]

Tổ chức tiệc rất chuyên nghiệp. Chúc Nhà hàng ngày càng thành công

[/testimonial]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial image=”56″ pos=”center” name=”Chị Vân” company=”Mẹ bé An”]

Cám ơn Nhà hàng đã tổ chức một buổi tiệc thật vui cho bé nhà mình nhé

[/testimonial]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”72″ bg_size=”original”]

[row style=”small”]

[col span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ padding=”50px 50px 50px 50px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

đặt tiệc nhanh

[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(0, 0, 0)”]

  [/col]
  [col span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

  [/col]

  [/row]

  [/section]

  Back to top button